A Női teremtő erő működése

Azt mondják, hogy minden sikeres férfi mögött ott áll egy Nő…

A női jelleg mióta megteremtődött energetikailag egy befogadó minőség, míg a férfi nemző. A nő adja a család melegét, összetartó és befogadó erejét. A nő csak a férfi energiával képes az igazi teremtésre, mivel ereje szívóerő a férfié pedig a nemző. A női energia adja tehát az életerőt úgymond az élet vizét, de egyben az elhasználódott energiának is az elvezetője.

A világ teremtésének alapja a jin és jang egyensúly mindenben, így a nő és a férfi kapcsolatában is. Ebben a vonatkozásban a férfi szellemi erejének a nő általi anyaggá változtatása történik. A férfi képviseli ebben az esetben a szellemi energiát, melyet a nő önmagában anyaggá változtat és megjelenítődik a fizikai világban. A nő befogadja magát a szellemi információt, a férfi ötleteit és céljait majd világra hozza azt.

A női és férfi energiák találkozásakor egy harc zajlik a két erő között addig míg végül egyensúlyba nem kerülnek és megteremtődik a fény, a teremtett világ alapanyaga a matéria.

Azt mondják, hogy minden sikeres férfi mögött ott áll egy Nő…

Férfi a nő nélkül nem sokra megy, mely fordítva is igaz, hiszen a nő a férfi nemző ereje nélkül nem tud mit befogadni és férfi a befogadó erő nélkül nem képes az ötleteit megvalósítani és a fizikai világba létrehozni. Együttes erejüket használva és így teremtve csodákra képesek, egymás nélkül viszont boldogtalanok és magukra utaltak.

A női teremtő erő a fizikai világba való materializálást jelenti. A női nem legerősebb teremtő erejével az anyák rendelkeznek.

Az anya anyagot teremt, vagyis a szellemi erőt anyaggá lassítja.

A férfi-női kapcsolatok egyik célja a gyermeknemzés, másik célja a férfi szellemi erejének a nő általi anyaggá változtatása, transzformációja a fizikai világba. A nőt igazán befogadóvá a gyermekszülés és az anyaság teszi, melyet követően a férjén kívül a fiával és az apjával is különleges teremtő kapcsolatban állhat szellemileg.

A női teremtő erő akkor teljesedik ki, amikor a nő anyává válik. A gyermekszülés valójában nem más, mint beavatás az anyag teremtésének misztériumába. Az anya a fizikai világba megjelenít az-az materializál, a szellemi erőt a lelket- testté, élő anyaggá épít, a gyermeket világra hozza. Ezért a nőknek a gyermekszülés a legmagasabb rendű beavatásuk.

Az anya tehát az a befogadó erő, amely fenntartja a fizikai világot, amelyben élünk. Az anya ereje tartja egyben a családot és rajta keresztül valósulnak meg a férj és a család céljai. Az anya teremtő erejének hozzájárulása nélkül a család terméketlenné és céltalanná válik, ez akkor is így van, amikor az anya férfi szerepbe kényszerül.

Egy jól működő családban, ha a klasszikus családmodellt nézzük az anya többnyire otthon van és növeli, (neveli) táplálja a családot.

Létezése biztonságot, nyugalmat, békét, harmóniát és gondoskodást jelent párjának és gyermekeinek. A mai korban sajnos egyre kevesebb család engedheti meg magának azt, hogy az anya otthon maradjon, mivel mostanra a nők is pénzt kereső szerepbe kerültek. Amikor egy nő életében a hivatás saját döntésből történik mert szellemileg szüksége van rá, akkor az nem jelent terhet inkább virágzást és fejlődést az önmegvalósítás terén.

Nem kell minden nőnek a klasszikus modellt választani ahhoz, hogy a teremtés működjön, mindössze az egyensúlyt fontos megtalálni a család és a hivatás mellett.

Nem kell minden nőnek a klasszikus modellt választani ahhoz, hogy a teremtés működjön, mindössze az egyensúlyt fontos megtalálni a család és a hivatás mellett. Természetesen attól se dobjuk el az agyunkat, amikor a média szupernőket volnultat fel előttünk, ahol a nő szép, fitt, egészséges, nem öregszik, sok pénzt keres és még férje és gyerekei is vannak.

Akinek van családja és nevelt már gyerekeket pontosan tisztában van azzal, megfelelő fizikai idő és erő hiányában képtelenség teljes mértékben odafigyelni a családra. A karrier építése pedig szintén egész embert, időt és energiát igényel, melyhez a támogató férj vagy feleség elengedhetetlen támasz.

A nő tehát a család középpontja, jólétének és szerencséjének az alapja.

Az a férfi, aki ezt tudja becsüli feleségét, mert tisztában van a szerepével és azzal, hogy a férfi karrier fele a feleség teremtő erejének köszönhető.

Ha a férfi nem ismeri el a női erő szerepét és jelentőségét, akkor a nő nem hajlandó a férfi teremtéséhez hozzájárulni, aminek előbb vagy utóbb negatív következményei lesznek az egész család számára. Akkor, amikor a feleség tudatosan vagy tudat alatt megtagadja a férjével való együttműködést, akkor keresnek a férjek maguknak szeretőt, hogy teremteni tudjanak, mivel nincsenek már a feleséggel közös céljaik.

A valódi teremtés egy pár életében nem arról szól, hogy ki mennyi pénzt tett le az asztalra. Női és férfi szerepek vonatkozásában sem beszélhetünk erről. A családi harmónia szempontjából a férfinek és a nőnek is bele kell tenni a közös időt egymásba és a gyerekekbe is. A mai világban ez azért nehéz mert túl sok idő megy el a munkára, és nagyon kevés idő marad az együtt töltött órákra, melyet a házasság és a család sínyli meg.

A férfiak alapvető tévedése és sok családi konfliktus forrása, amikor azt gondolják, ha a nő csak „otthon” van és a családról gondoskodik, akkor a férfi tartja el mindannyiukat.

Spirituális szempontból mindez óriási tévedés

A nő míg „otthon” van a férfi szellemi erejét anyaggá változtatja. Férje fizikai tervei, ötletei és vágyai a nő befogadó erejének köszönhetően válnak valóra, melyről többnyire azt gondolja, hogy azt ő egyedül és önállóan hozta létre, pedig a nő nélkül nem jutott volna sokra. Ha mindkét nem tisztában lenne azzal, hogy csak egymással tudnak igazán teremteni, valószínűleg sokkal jobban sikerülnének manapság a házasságok.

A női erő maga az „élet vize” a gyarapodás a bőség, a virágzás és a gazdagság forrása. A csodaforrás, amelyből megszülethet bármi, amit csak elképzelünk és kívánunk. A női erő maga a jóság, kedvesség, a szépség, oltalom, gondoskodás, szeretet, nyugalom és béke.

A teremtéshez tehát a női erő adja a befogadó erőt, a férfi pedig a nemző erőt és az általuk létrehozott Fényből közösen alakítják ki a megfelelő anyagi formát.

A teremtés alapanyagát ugyanis a gondolatok formálják.

Női erő + férfierő= Fény (a teremtés alapanyaga)

Fény + koncentrált gondolat = anyagi forma

A nő igazi vonzereje

A nők abban a téves elgondolásban hisznek, hogy a nőiesség külsőségekből áll, milyen ruha, milyen smink, haj stb. kell a vágyott megjelenéshez. Azonban a valódi értékek belülről számítanak és onnan sugároznak kiféle. Az igazi nő képes anyagot teremteni, képes gyermeket világra hozni. Valódi ereje abban áll, hogy állandó, befogadó, megbízható és stabil.

A magamutogatás, „mindig én legyek a középpontban” hozzáállás, „mindig engem csodáljanak”  nem vall igazi nőre.

A szupernőről többnyire kiderül a kapcsolatokban, hogy csak magával törődik, vagyis nem rendelkezik igazi teremtő erővel.

Az igazi nő vonzereje belülről a belsőjéből, a lényéből a lelkéből árad kifelé.

A belső kisugárzás ezért a legfontosabb, mivel az igazi szépség és kedvesség a lélekből fakad. Azok a férfiak, akik a külső alapján szemlélnek meg egy nőt nem erre figyelnek elsősorban akkor, ha számukra nem ez a fontos.

Az Isteni Nő felemelkedése és tündöklése

A nő belső lénye az Isteni kehelyben lévő lélekesszencia, mely az egyesítő és megtartó ereje mindennek. Kapcsolódik ahhoz a szent rezgéshez, ami a legmagasabb transzformációra képes a lélekben. Ezt a fényt átérezve válhatunk egy nagyon finom rezgésű és harmóniájú nővé.

A nők szerepe évezredek óta a befogadó és megtartó erőt jelentette a társadalom számára, ámbár a túlságosan elférfiasodott világ a nőket sokáig elnyomta. Ez idáig nem volt a nőknek lehetőségük arra, hogy felfedezzék a magukban lévő igazi női minőséget, azt az Isteni esszenciát, melyet mindenki hordoz magában nők és férfiak egyaránt.

Az Isteni beavatás a lelken keresztül

Létezik az Isteni szikra, mely csak arra vár, hogy aktiválódni tudjon bennünk. A szikrán keresztül kapcsolódunk a lelkünkhöz, mely a szívcsakra középpontjában helyezkedik el.

Ez az eredendő minőség az, ami megnyitja a kaput az önvalóhoz és ezáltal tudunk a tisztulás és az emelkedés útján elindulni. Ahogyan emelkedik a világon a rezgésszint, úgy egyre inkább szükségünk lesz a belsőnk felé fordulni. Általánosságban elmondható, hogy a klasszikus női szerepek jelentősége átértékelődik és előtérbe kerül a lélek. A női lét által elfogadott sztereotípiák lazulni kezdenek és a saját belső állapot és igény szerint fog alakulni ezután az élethez való viszonya a nőknek.

Az elvárás alapú beidegződések, mint például az, hogy egy nőnek mi a dolga menetrend szerint új nézőpontba kerülnek. Természetesen a női jelleg nem változik csak az elvárás alakul át egy sokkal szabadabb állapottá főleg belül. A belső út fontossága a tudatos nők életében fontos szerepet fog betölteni. Mit és mikor kell megtenni, ne azért tegyük meg mert ez az elvárt egy nőtől, hanem azért, mert megválasztható annak a folyamata. Ha valamihez nincs kedvünk, akkor azt nem kell megtenni, melyben a belső hang segít.

A lélekesszencia szerepe és a belső ragyogás

Ez az energia az áramlással van kapcsolatban és azokkal a kozmikus női energiákkal, melyek az aranykori frekvenciákat horgonyozzák le. Ez az egyszerűség, a tisztaság, a jóság, a szépség, a szelídség, az érzékiség, az érzékenység, a lágyság, a puhaság, a kedvesség, a nyugalom, a béke, a meghittség esszenciái, melyeket belülről a lélekből tudunk kifelé áramoltatni.

Ezek a rezgések nemcsak bennünket gyógyítanak folyamatosan, hanem a környezetünkben élőket is.

Ebben az állapotban csak jelen vagyunk és élvezzük azt a teret és mezőt, mely átöleli teljes lényünket. Máris és azonnali hatása van a többi ember számára. Az önszeretetet ez az esszencia ápolja, mivel egyfolytában ennek a sugárzó hatása alatt vagyunk. Egyszerre érezzük azt, hogy belülről elönt ez a szeretet energia és kifelé áradunk tőle. Egy igazi lélekbalzsam a saját lelkünktől magunknak a kozmikus női frekvenciákban. Az őseink által örökölt anya és apa sebek tudnak ezáltal bennünk feloldódni és begyógyulni.

A női szépség esszencia, mint Isteni kehely lelkünk legszebb dísze, mely szemeink csillogásán és ragyogó mosolyunk tisztaságán keresztül jelenik meg. A legfontosabb egy nő számára, hogy elsősorban magának legyen szép a belső ragyogása által, amire aztán a környezet úgy is reagál és az már csak hab a tortán.

A női belső szépség

Egy Nő szépsége a belső állapotából sugárzik, mennyire boldog, mennyire érzi jól magát a bőrében, mind attól függ, mennyire szereti elsősorban magát. Természetesen a társunk szeretete és is nagyon fontos, ami jó, ha van és szeretve is vagyunk. Azonban, amiről én szeretnék beszélni az másról szól. Az önszeretet ugyanis a saját lelkünkhöz kapcsolódik ahhoz, hogy az árnyékaim és a hibáim ellenére képes vagyok magamat elfogadni és szeretni.

A saját magunk szeretete azért nem érezhető, mert mire felnővünk teljesen elfelejtjük kik vagyunk MI valójában belül. A család és a környezet, melyben cseperedünk mindenféle címkével és tulajdonsággal lát el bennünket, főleg azt a részünket, ami a személyiségünket alkotja idővel.

A lélek és a személyiség két különböző dolog. A lélek szépsége a szeretet, ami érzésekből áll. A személyiség inkább az egóhoz kapcsolódik és az elméhez. Magas rendű érzések ezeken a szinteken nincsenek. A szeretet érzése főleg a szívben van. Alacsony és negatív rezgésű érzéseink az egóhoz kapcsolódnak, mint például a düh, szomorúág, bánat, letargia, aggodalom, félelem stb…

Ahhoz, hogy önmagunkra találjunk meg kell tanulni kapcsolódni a szívünkön keresztül a lelkünkhöz és a belső gyermekhez. Ahhoz a kislányhoz, aki még a szívével fordult a világhoz míg gyermek volt.

Ugyanis egy Nőben ott van a kislány is, mely tiszta és ártatlan mivoltában csak arra vár, hogy felfigyeljünk rá és szeressük. Oda kell visszatérni a gyermeki énbe, ez az első lépés. Számos sérülést szenved el a gyermeki énünk, mire felnőtté válunk és először ennek a gyógyításával kell kezdeni. Az apa és anya sebeket begyógyítani. Van, amiket szüleink nem tudtak bennünk elfogadni, valójában azt magukban nem tudták elfogadni mi, mint gyermekeik csak tükrökként szolgáltunk arra, hogy ők jobb emberré válljanak.

A sérült Női részeinket, amiket az édesanyánk által okozott tudatos vagy tudatalatti bántások tettek, magunkban fel kell oldani. Édesapánk által okozott bántásokat a Női nem felé szintén fel kell oldani.

A gyermeki énnel való kapcsolatot több módon is feltudjuk venni, ebben szívesen segítek. Minden olyan érzést, mely bántásból jött transzformálni tudjuk annak a pozitív minőségébe.

Igazi lelki természetünk a szeretet, mely nem szavakkal kommunikál elsősorban, hanem energiával. A kisugárzás, a tekintet, az arc tónusa, a testarttás mind elárulja azonnal milyen rezgésben vagyunk. Áramlunk vagy inkább csak sodródunk az élet nehézségeivel, mert ezek a tényezők bizony mind kiülnek az arcunkra, a szemünkre és a testünk is erről árulkodik. Egy belülről felszabadult nő első ránézésre olyan boldogságot, harmóniát, könnyedséget, derűt sugároz, mely olyan természetes számára, mint a napfény.

Valódi lelki gazdagságban van, melyet ok nélkül érez, nem kell semmi olyan eseménynek történnie az életében, ami úgymond ezt az állapotot előidézi a számára. Ő képes arra, hogy magában létrehozza azt a szeretet állapotot, amely független a környezettől. Jelenlétében másokat is megfertőz pozitív kisugárzásával és emeli a környezetét a jókedvével és az örömével. Valójában egy kicsi gyermek még ilyen, nem tudja mik az élet nehéz terhei és a jelenben éli saját önfeledt boldog önvalóját.

Amennyiben Te is szeretnéd a Női teremtő erődet aktiválni és a lelked szépségét felfedezni, hívj és keress engem bizalommal.

Tetszett a bejegyzésem. Ha igen, akkor oszd meg ismerőseiddel és barátaiddal, ők is biztosan hasznosnak találják.

Facebook
Twitter

Tedd jobbá az életed

A legmagasabb gyógyító erő a szeretet, ami mindent harmóniává képes változtatni.

Bencze Hajnalka

Több mint 10 éves gyógyítói tapasztalataim során nagyon sokféle emberrel és problémával találkoztam. Eddigi utamon sokat tanultam a lélekről az energiarendszerről és a testről.

A terápiás munkám során folyamatosan fejlesztettem képességeimet és a módszereket, melyek lehetővé tették azt, hogy egy embert teljes komplexitásában lássak és gyógyítsak minden szinten.

Az elmúlt korok és napjanik tanítómesterei, bölcsei és prófétái azt mondták és mondják, hogy meg kell tanulnunk a szívünkkel látni. A szív bölcsessége mindig az igazságosságot rejti magában és sosem csalódunk benne.

A mostani civilizációnak hatalmas problémája a nem jó minőségű étel, a rossz táplálkozási szokások és a stresszes életvitel, mely alapjaiban határozza meg az ember életminőségét.

A létezés evolúciója az, hogy egyre jobban azzá váljunk, ami bennünk az Isteni, ami bennünk a szeretet, a jóság és a szépség kifejeződései. Az ember a saját valóságának a teremtője, közreműködik a testének, szerveinek, sejtjeinek a megteremtésében. Ő maga felel az egészségéért, valamint az élete eseményeiért és körülményeiért.

Van megoldás

Válassz egy szebb holnapot