Kit nevezünk spirituális gyógyítónak?

A gyógyító magát az embert a maga fizikai, energetikai és lelki teljességében látja.

Mi is a spiritualis gyógyítás?

A gyógyító feladata és célja, hogy aktiválja a páciens öngyógyító erőit és támogassa az embert a gyógyulás és felépülés során.

A gyógyító magát az embert a maga fizikai, energetikai és lelki teljességében látja. Ez azt jelenti, hogy a gyógyító, aki nem orvos vagy természetgyógyász nem állít fel sem orvosilag sem pedig spirituális, energetikai, karmikus vagy egyéb diagnózist, amennyiben erre nincs szükség a gyógyulás folyamatához.

Spirituális gyógyítás fogalma

A spirituális gyógyító az erő forrását Istenen, az univerzumon, a szellemi világon keresztül érti és nem saját magán.

A spirituális gyógyítás egy belső tartáson egy etikus életszemléleten alapul, amelynek alapja az Isten és a szellemi világba vetett hit.

A gyógyító ebben a vonatkozásban pusztán egy csatornaként, közvetítőként működik, amelynek segítségével impulzusokat ad át az energiák és információk szintjén. Teljesen mindegy, hogy a páciens milyen fizikai vagy lelki eredetű betegséggel keresi meg, a gyógyító egy bizonyos módszer alkalmazásakor mindig ugyanúgy jár el.

Közvetítőként működve a gyógyítónak nem feltétlen szükséges orvosi vagy egyéb ismeretekkel rendelkeznie, de ennek ellenére teljesen legitim, ha a gyógyító magát orvosi, pszichológiai, természetgyógyászi vagy más területeken képezi.

Hazánkban egyébként is törvényben van meghatározva, milyen képesítéssel és mit lehet végezni, ezzel a bizalmat is erősítve az emberek felé.

A spirituális, szellemi gyógyászat nem kifejezetten egy technika, hanem inkább egy folyamat és tudatosulás mind a gyógyító és a páciens részéről. A gyógyító által alkalmazott módszer mibenléte mellékes, ez mindössze egy egyéni eljárás, melynek révén lép kapcsolatba a szellemi világgal és az Isteni áramlás által aktiválja a páciens öngyógyító erőit. A gyógyító abból indul ki, hogy minden emberi lény kapcsolatban áll az Isteni áramlással tudatosítja ezt a páciensben, ahhoz, hogy újra használhatóvá tudja tenni és saját magát gyógyítsa meg Isten és a szellemi világ segítségével.

A gyógyítónak a szellemgyógyászathoz nincs szüksége semmilyen fizikai eszközre.

A folyamathoz használhat imát, zenét, hangtálat, sámándobot, ahhoz, hogy ráhangolódjon ő is és a páciens is az Isteni gyógyító energiák befogadására. A valós mérőeszköz a gyógyító teste, melyet a gyógyító lelke és a szellemi világ irányít.

A spirituális gyógyító munkája sem helyettesíti az orvos munkáját

A gyógyító sosem ígéri meg a páciens betegségének vagy problémáinak megoldását, mivel ez nem tőle függ és emberként sem képes teljesíteni, mivel erről a szellemi világ és a páciens lelke dönt.

A gyógyító felhívja a kezelés előtt a páciens figyelmét arra, hogy az ő tevékenysége nem helyettesíti az orvos vagy természetgyógyászati konzultációt és ennek orvosi-diagnosztikai eredményét az orvosával vagy a terapeutájával beszélje meg valamennyi gyógyulását segítő módszert mérlegelje és használja őket saját belátása szerint.

Gyógyítói tevékenységet csak akkor végez, ha erre felkérik és senkire sem erőszakolja rá a segítséget vagy a gyógyítást.

Tiszteletben tartja az általános emberi jogokat, a páciens önrendelkezésének jogát és személyes felelősségét. Ezért a páciens tudatos hozzájárulását kéri az együttműködés során. A tisztelet és a tolerancia útján jár. A gyógyítói képességek mellett józan emberi ésszel is rendelkezik, nem függ sem spirituális tanítómesterektől, sem szellemi lényektől és szimbólumoktól, sem vallási és hitközösségektől. Nem alkalmaz szuggesztiót, hipnotikus vagy másfajta, pszichésen manipuláló praktikákat.

Kritikus önmagával szemben és elfogadja a másik ember kritikáját is, mennyire tette az élete részévé azt a spirituális tudást, amit elsajátított és tovább kíván adni. Tiszteletben tartja más gyógyítók munkáját és fejlődési útját.

A gyógyító a gyógyítást egy teljeskörű folyamatnak és együttműködésnek tekinti, amely magába foglalja a páciens aktív közreműködését is. Nyitott az orvosi szakma valamennyi képviselőjével (orvosokkal, természetgyógyászokkal, terapeutákkal) való együttműküdésre. A gyógyító saját tevékenységének teljeskörűségét tekintve az egyéb gyógyászati eljárások kiegészítőjének tartja, nem pedig alternatívájának.

Ehhez a gyógyításhoz is folyamatos tanulás kell

Folyamatosan igyekszik tanulni és magát képzésekkel és tréningekkel továbbfejleszteni. Minél többet tud egy gyógyító az egyetemes összefüggésekről, minél jobban tudatosítja ezeket magában, minél többet edzi és fejleszti a képességeit, annál nagyobb jártasságra tesz szert a szellemi világgal való együttműködésben és az emberek támogatásában.

A mediális képességek megnyilvánulásának formájában végzett gyógyítás lelki munka, amely csak a tudati fejlődés, az önismeret, valamint az Isteni teremtés tiszteletének és a vele együtt való együttérzésnek az útján járva végezhető.

A gyógyító folyamatos belső fejlődésre törekszik, valamint felelősségteljesen és lelkiismeretesen cselekszik, mint ember és mint Isten lénye.

Azok a gyógyítók, akik erre az útra lépnek egy belső késztetés alapján teszik, egy olyan hívásra mely szívből jön. Isteni szolgálat ez az olyan erős lelkek vállalása kik osztoznak a többi lélek terheiben mind lelkileg és testileg egyaránt. Elképzelni ezért az érzékenységüket nem is lehet, mivel sok érzelmi fájdalom megy át a teljes rendszerükön, ezért számukra megterhelő a lelki jelenlét a földön. Öreg lelkeknek számítanak, akik sok földi és más világokban megélt tapasztalattal rendelkeznek. Ezért az adott inkarnációban már rendelkeznek azokkal a képességekkel és adottságokkal, amiket tovább fejlesztenek és integrálnak az adott kor szellemiségéhez és evolúciójához.

Igazi transzformátorok ők, kik a szenvedést Isten irányításával és lelki jelenlétükkel alakítják át, hogy a bolygó végül egy szebb hellyé váljon. Együttérzőek és komoly üzenetet hordoznak magukban a világ és az emberek számára. Végső küldetésük, hogy a feltétel nélküli szeretet állapotát elérjék minden létező felé, melyet az Isten és az emberek szolgálatában tanulnak meg és érnek el.

Tetszett a bejegyzésem. Ha igen, akkor oszd meg ismerőseiddel és barátaiddal, ők is biztosan hasznosnak találják.

Facebook
Twitter

Tedd jobbá az életed

A legmagasabb gyógyító erő a szeretet, ami mindent harmóniává képes változtatni.

Bencze Hajnalka

Több mint 10 éves gyógyítói tapasztalataim során nagyon sokféle emberrel és problémával találkoztam. Eddigi utamon sokat tanultam a lélekről az energiarendszerről és a testről.

A terápiás munkám során folyamatosan fejlesztettem képességeimet és a módszereket, melyek lehetővé tették azt, hogy egy embert teljes komplexitásában lássak és gyógyítsak minden szinten.

Az elmúlt korok és napjanik tanítómesterei, bölcsei és prófétái azt mondták és mondják, hogy meg kell tanulnunk a szívünkkel látni. A szív bölcsessége mindig az igazságosságot rejti magában és sosem csalódunk benne.

Van megoldás

Válassz egy szebb holnapot