Miért eredményes az energiagyógyászat?

Az energiagyógyászat területén sok irányzat létezik, (csikung, reiki, prána, kvantumérintés stb..) ahol a kezelések nem pusztán arról szólnak, hogy a terapeuta ráteszi a kezét a beteg szervre és energiát áramoltat a megfelelő helyre.

Miért eredményes az energiagyógyászat?

Ahhoz, hogy megértsük mit jelent az energia fontos tudni, hogyan működik az univerzum és benne az ember.

Az ősi kínai filozófia szerint minden mindennel összefügg, minden összhangban és harmóniában van egymással, amint az univerzumban úgy a testünkben is. 

Az univerzumban mindennek van jin és jang minősége pl. hideg-meleg, nappal-éjszaka, kilégzés-belégzés, aktív-passzív stb.

A Tao elve szerint minden jelenség magában hordozza a változás az ellenkezőbe fordulás lehetőségét, így azt mondhatjuk, hogy a világ a jin és jang jellegű erők állandó változásából áll.

A jin képviseli a passzivitást, a sötét árnyékos oldalt, a Holdat, az éjszakát, a hideget, a telet, a nyugalmat, az anyagot, a nőiest, a táplálót, az anyaföldet, az alul, valamint a belül lévőt.

A jang képviseli az aktivitást, a világos oldalt, a napot, a meleget a nyarat, a mozgást, a férfiast, a védelmezőt, az eget, a felül és a kívül lévőt. Addig vagyunk egészségesek, míg ez a két ellentétes erő egyensúlyban van egymással.

A jin-jang energiák az öt elem tana szerint alakulnak.

Ahogy az univerzumot az embert is az 5 őselem alkotja, ezek a ( víz, fa, tűz, föld, fém) elemek és a közöttük fennálló kapcsolatok határozzák meg egészségünket, kiegyensúlyozottságunkat.

Az energiarendszerünket alapvetően meghatározza ezért a külső környezet, valamint a belső állapot, mivel a belső és külső energiák kölcsönhatásban vannak velünk.

Az energia egyensúlyát a szervezetünkben még meghatározza a táplálkozás minősége, az életmód, mennyire vagyunk stresszesek, avagy szeretetteliek.

Az érzéseknek és a gondolatoknak is van energiája, amik szintén hatással vannak a belső szerveink működésére.

Az érzelmek és az energia kapcsolata

A félelem a veséket gyengíti, düh, harag a májat, szeretet hiánya a szívet, az aggodalom a lépet, a bánat és a szomorúság a tüdőket.

Ezek a tényezők érzelmi stresszt jelentenek a gondolatokkal együtt a teljes rendszernek.

A nem megfelelő táplálék pedig kémiai stresszt okoz, amit a testünk nagyon nehezen visel, mivel a működés nagy része a folyamatos méregtelenítéssel megy el a rossz minőségű és tápanyaghiányos élelem miatt, melyben a szervezet korábban kimerül, mint kellene.

 Ebből következően, ahhoz, hogy a harmónia teljes legyen minden szinten ápolni szükséges azt, melyből az ember áll, ezek a lélek, tudat, energia, test.

 • lelke része a Teremtő lelkének
 • tudata része a Teremtő tudatának
 • energia része a Teremtő jin-jang körforgásának
 • teste része a Teremtő mindent magába foglaló testének, a Teremtő az emberben „él” és általa tapasztalja meg a fizikai valóságát.

Minden ember része az univerzumnak, amellyel tudatosan vagy tudattalanul állandó kölcsönhatásban és folyamatos energia- és információ cserében van.

Az ember a világ nélkülözhetetlen része. A Földnek ugyanolyan szüksége van az emberre, mint az embernek a földre.

Az ember átalakítja a kozmosz energiáit és ezzel táplálja a földet. Ugyanakkor megkapja a tiszta Isteni energiát melyet a fizikai világban szerzett élményeiből származó érzelmekkel és érzésekkel tölt meg, majd visszaadja a Teremtőnek.

Az embertől függ, milyen minőségben éli az életét, szeretetteljesen, örömtelien és boldogan ezzel teremtve azt a valóságot, mellyel harmóniát és egészséget hoz létre vagy ennek ellenkezőjét, amikor káoszt és betegséget idéz elő gondolataival és érzéseivel.

Az ember energetikai, valamint információs mezője az univerzum végtelenül tágabb és nagyobb mezőjében hat. Mindenkiben megvannak azok az Isteni erők, melyek képessé teszik arra, hogy saját magából a legjobbat hozza ki.

Az emberi tudatosságtól függ, hogy az egyén mennyire van tudatában saját Isteni erejének és korlátlan lehetőségeinek.

A fizikai valóság alá van vetve az ember tudatának, érzéseinek, gondolatainak, meggyőződéseinek és szándékainak.

Összeségében, ha az öröklött családi minták és energiák szintjén vizsgáljuk meg az érzéseket és gondolatokat, valamint egy ember jellemét, akkor látni fogjuk, hogy az ember ezen tényezők hatásának is ki van téve melybe beleszületett. A fizikai valóság ennek következtében folyamatosan alakul az ember érzései, gondolatai, meggyőződései, szándékai és tettei hatására.

A tudat fejlődése ebből a szempontból azt is jelenti, hogy az egyén felismeri létezésének ezen szegmenseit és tudatosan tesz azért, hogy felszabaduljon a tudattalattijában lévő káros mintáktól, melyek megakadályozzák abban, hogy az Isteni képességei birtokába kerüljön. Ráismer arra, hogy az érzései és gondolatai nem mindig az övék, melyek nagy része a hozott tartalomban van benne.

Ezért, ha az életében és az egészégében valamilyen oknál fogva felborult az egyensúly, képes arra, hogy ennek okait megkeresse és megszűntesse.

Ezáltal indul el önmaga felé, hogy felfedezze Isteni mivoltát a saját teremtett világában. Már az is nagy dolog, ha felismerjük azt, hogy az öröklött sors, a traumák feloldozhatóak és transzformálhatóak a szeretetbe és innen a következő lépés az, hogy ráébredünk, hogy magától nem fog megváltozni a beteg test vagy a káosszal teli élet.

Energiagyógyászat - az energia fogalma

Az energia fogalma

Az energia ( ógörög en = belül és ergon = hatni) közvetíti az információt az anyag felé.

Minden anyagi megjelenési forma jellegzetes hullámhosszal és egyedi információtartalommal rendelkezik. A hullám által hordozott információ határozza meg, hogy a szervezetünk hogyan fog reagálni rá.

Milyen jelentőséggel bír az információ?

„In-formáció”= alakba öntés ( latinul informare = „ alakot adni”)

 • információ/tudás = fény
 • energia= hang/szó

Az energia és az információ összjátékára példa a fény és a hang/szó. A fény és a hang/szó két különböző dolog mégis egymásba fonódnak.

A régi teremtéstörténetek szerint az egész világot fényből és hangból/szóból teremtették. (Kezdetben vala az Ige….) János 1,1.

A kvantumfizika szempontjából az információ valamely „anyag és energia mintája”, tehát az anyag nem jöhet létre az azt hordozó információ nélkül.

Az egész univerzum ebben az egységben van ezért minden, ami létezik, az ember, állat, növények, ásványok, látszólag élettelen tárgyak is bele tartoznak. Információnak számítanak az események, az érzelmek és a gondolatok is miután ezek hatással vannak az energiára ezáltal az anyagra is.

Hogyan működik az információ?

Az információ óriási hatással van az emberre, lényének legmélyebb szintjéig áthatja őt.

Az egészséges szervezet alapja az egészséget elősegítő és támogató információ, a beteg szervezet a diszharmónikus információ következménye. Amikor rossz híreket kap valaki, annak az információ tartalmától rosszul lesz és ez a testében azonnal el kezd hatni az anyagra. Lehet, hogy felmegy a vérnyomása, magasabbá válik a pulzusa, vagy hasmenése lesz. Így már ki is billent az egyensúlyából az ember. Az információ az, ami megbetegít és az információ az, ami gyógyít. Az emberi tudat kölcsönhatásban van az információs mezővel, és képes tudatosan megváltoztatni az anyagot, regenerálni a szervezetet a szerveket és helyreállítani az egészséget.

Ha az anyag szintjéről nézzük a folyamatot, akkor például ha, a szervezetből hiányoznak a létfontosságú tápanyagok, ásványi anyagok, vitaminok mint pl. a c vitamin, d vitamin, omega3 zsírsavak, ekkor a hiányzó anyagi információ nélkül is felborul az egyensúly és kialakul a betegség. Amennyiben ezeket pótoljuk helyre állhat az egészség, de csak a többi szinttel együtt.

A jin-jang elv szerint pedig, ha egyik minőség jobban hat ránk, mint a másik, akkor túl sok jin vagy túl sok yang lesz bennünk, ami szintén betegséget okoz. Itt is a harmóniára kell törekedni és egyensúlyban tartani energetikai gyakorlatokkal az energiarendszerünket, hogy a belső szerveink elegendő energiával rendelkezzenek és egyensúlyban legyenek jin-jang szempontból is. 

energiagyógyászat területei

Az energiagyógyászat területén sok irányzat létezik, (csikung, reiki, prána, kvantumérintés stb..) ahol az energetikai kezelések nem pusztán arról szólnak, hogy a terapeuta ráteszi a kezét a beteg szervre és energiát áramoltat a megfelelő helyre, hanem sokkal több ennél. Minden esetben az egész rendszerben való rezgésemelést és a betegséget okozó kép megváltozását jelenti, amely szorosan kapcsolódik az információs mezőhöz.

Itt szeretném megemlíteni a képmedicina módszerét, melyet sok éve alkalmazok a terápiás munkám során. Ez az irányzat a hagyományos kínai orvoslás részét képezi, melyet mesterem Xu Mingtang professzor és Csikung nagymester nyitott meg a világ számára. Ennek a módszernek az a lényege, hogy az embert 3 szinten nézi. Ezek az információ (lélek, tudat) az energia és a test.

Ugyanis a probléma egyszerre több helyen lehet jelen és kombinált módon. Ez azt jelenti, hogy ha a lélek szintjén torzul a mező, akkor meg kell nézni mit okozott a blokk az energia szintjén és azt is kell kezelni egyszerre. A terapeuta képzettsége és fejlettsége, valamint a tapasztalata nagymértékben hozzájárul, az okok magas szinten történő feltárásához és az állapot megváltozásához.

Információs szinten a terapeuta számára mutatja, hogy mi az a kép, ami a betegséget vagy az érzelmi diszharmóniát okozza. A kezelés folyamatában a megbetegítő kép kicserélődik olyan gyógyító képre, információra, melyet a lélek fogad be az univerzumon keresztül. Ezáltal a múltban történt traumatikus emlékeken lévő negatív töltés megszűnik és megváltozik az információs mező, amely a gyógyulást és a harmónia visszaállását eredményezi.

Természetesen, ha a belső szervek lemerültek energetikailag a negatív érzésektől és gondolatoktól vagy a tápanyaghiánytól és a nem jó minőségű ételektől, akkor a terapeuta segít felébreszteni azokat a megfelelő módon ezáltal is emelve és segítve a szerv rezgését és regenerálódását.

A kvantumgyógyászat valójában itt kezdődik, hiszen ehhez nem feltétlen szükséges, hogy a páciens személyesen megjelenjen a kezelésen mivel „távolból” is ugyanúgy működik minden.

A képmedicináról részletesen itt lehet olvasni: 

energiagyógyászat információs gyógyászat

Az energiagyógyászat valójában információs gyógyászatnak tekinthető, mivel minden az információ szintjéről indul. Az információs gyógyászat ugyanis abból indul ki, hogy amit mi anyagnak érzékelünk így az emberi testnek is egy informatív mező az alapja, mely szabályozza az anyagi fejlődést.

Olyan, mint egy számítógépes szoftver, amely a gép hardverét vezérli. A hardvert ebben az esetben a sejtek, a szervek, csontok, ízületek és erek, formák és szerkezetek alkotják, amelyeket a megfelelő „szoftver-információk” mozgatnak. A szervezetünkben zajló összes folyamatot az információs mező vezérel. Ezért a betegségek elsődleges oka az információs mezőben megjelenő zavar.

Honnan indul a betegség és mikor válik egészséggé?

A betegség az ember információs szintjén kezdődik és aztán terjed az energetikai majd a fizikai síkra. Az ember gyógyulása ugyanezen az úton megy végbe. Először az információs szinten szűnik meg a betegség, majd energetikai szinten és fizikai szinten csak legvégül lesz egészséges.

Amikor az ember alacsony rezgésszintű gondolatokat és érzéseket táplál magában önmaga és mások iránt, akkor a betegség információja ekkor tud hatni rá a legjobban. Ha harcban áll másokkal, ellenszegül az életnek, ha stresszes és eluralkodnak rajta az indulatok a félelem a gondokra és a bajokra fókuszál az egészség és a megoldás helyett, akkor fogékony lesz a betegség alacsony frekvenciájú információira.

Ilyenkor válik az egyén hajlamossá, hogy átvegye a kórokozók és káros anyagok megbetegítő rezgésmintáit. Ezzel pedig elkezdődik a működési zavar, majd később betegségként jelenik meg a szervezetben.

Maga a betegség az emberi tudatban keletkezett diszharmónia, annak a jele, hogy az ember kizökkent a maga természetes rendjéből – az egész ember zavara nem csupán a testté.

Ugyanakkor az ember tudata kapcsolódik a környezetéhez, melyek a család, iskola, munkahely és az ősök információs nyomai ő benne. Ha a családi vagy más egyéb közegben nincs szeretet az emberek  között sok a stressz és a bántás, ez is rossz hatással van egy emberre és önmagában már elég ok arra, hogy megbetegedjen egy elnyomó és bántó környezetben.

Fontos, hogy kiderüljön milyen miliőben éli a mindennapokat valaki, kik azok az emberek, akikkel rossz a kapcsolódása és lehetőség szerint, ha a körülményeit egy ember képes megváltoztatni és az őt bántó személyiséggel megszüntetni a kapcsolatot akkor a gyógyulás sokkal hamarabb bekövetkezik. A saját tapasztalatom is az a terápiás munkám során, ha az egyén továbbra is fenntartja a kapcsolatát az ártó egyénnel, akkor újra vissza fog esni abba a mederbe, ahová belekerült.

A harmónia és a boldogság bennünk és másokban jelenlévő szeretet egymást átható érzése kellene, hogy legyen, amely az élet alapvető éltető eleme. Számomra nagyon fontos, hogy amikor valaki felkeresem engem bármilyen problémával, akkor képessé váljon megérteni azt a folyamatot, hogyan jutott el a betegségig vagy egy olyan élethelyzetig, melyet nem tud magától tisztán látni.

Ehhez elengedhetetlen a megfelelő információk átadása a páciens számára, könyvek és az egyéni tapasztalataim formájában. A tudatossági szint emelkedése ott kezdődik, hogy az egyén felismeri a jelenlegi helyzetét és azt, hogy a megoldás csak rajta múlik, miután tisztul a kép számára és oldódnak a rezgésemelés és a kezelés hatására a traumái. Az egészség és a harmónia felé vezető út egy döntéssel kezdődik és az ember az, aki bármilyen nehéz helyzetből saját akaratából ki tud emelkedni, ha tesz is érte. Addig, amíg egyik terápiáról jár a másikra és közben nem tesz különösebben semmit magáért, komoly változásra addig nem számíthat.

Saját tapasztalataim a gyógyítói munkámban

Több mint 10 év elhivatott gyógyítás sok tapasztalattal jár. Ennél a hivatásnál folyamatos gyakorlásra és tanulásra van szükség. A páciensekkel való foglalkozás önmagában is gyakorlást jelent, de mindezek mellett a gyógyító rendszeresen tesz azért, hogy a képességei egyre jobbak legyen, melyhez kiemelten fontos a szorgalom és az alázat. Az adottság az csak egy dolog ez olyan, mint a tehetség, ha nem fejleszti valaki magában a benne rejlő potenciált, akkor az nem fog fejlődni.

A gyógyító ezért a magán való belső munkán keresztül is hozzájárul a hozzá forduló páciensek megértéséhez.

A gyógyítás alap esetben nálam nem arról szól, hogy megszerelem az elromlott részeket, hanem arról, hogy először is a páciens tisztába kerüljön magával abban a vonatkozásban, hogy felismerje a problémái okát. Ha ez megvan onnan lehet elindulni a harmónia felé. Kiderítem, milyen szinteken vannak elakadások, melyet gyógyító beszélgetések kísérnek. A harmonizáció a páciens teljes egészével történik, melybe beletartozik az energetikai kezelés és a test állapotának erősítése is. A traumák oldását speciális módszerrel végzem melynek neve Wingwawe kezelés.

Milyen esetekben segített eddig a terápiás foglalkozásom?

Sok éven keresztül az energiagyógyászat által olyan esetben tudtam segíteni, ahol már komolyabb műtéti beavatkozásra lett volna szükség. Ezek főleg erős gyulladásból és lelki problémákból alakultak ki a pácienseknél, melyek erőteljesen megjelentek a testi szinten.

Ezek a megbetegedések a következő esetekben elmúltak vagy jelentősen javultak:

 • kéztőalagút gyulladás ( nagyon erős fájdalommal járt)
 • 4-es stádiumú endometriózis ( nagyon erős fájdalommal járt)
 • menstruációs zavar
 • pajzsmirigy göb
 • magasvérnyomás
 • ismeretlen eredetű erős szédülés
 • lelki eredetű pánik
 • szorongás
 • depresszió
 • epilepszia
 • skizofrénia
 • szklerózis multiplex
 • emésztési zavarok
 • keringési zavar
 • nyirokrendszer zavarai

A lelki szinten zajló individuális foglalkozások esetében erős testi tünetek még nem jellemzőek minden esetben ezért ennél a kezelési módnál nem szükséges túlnyomóan alkalmazni az energetikát. Itt inkább a rezgésemelést és a lélekemelést használom a gyógyító beszélgetéssel együtt, ami segíti a páciens tudatszintjének a megemelését is. Hatása szintén a teljes szervezetet érinti.

Itt olvasható több olyan tapasztalat, milyen megélései voltak az embereknek a lélekemelések során: 

Tetszett a bejegyzésem. Ha igen, akkor oszd meg ismerőseiddel és barátaiddal, ők is biztosan hasznosnak találják.

Facebook
Twitter

Tedd jobbá az életed

A legmagasabb gyógyító erő a szeretet, ami mindent harmóniává képes változtatni.

Bencze Hajnalka

Több mint 10 éves gyógyítói tapasztalataim során nagyon sokféle emberrel és problémával találkoztam. Eddigi utamon sokat tanultam a lélekről az energiarendszerről és a testről.

A terápiás munkám során folyamatosan fejlesztettem képességeimet és a módszereket, melyek lehetővé tették azt, hogy egy embert teljes komplexitásában lássak és gyógyítsak minden szinten.

Az elmúlt korok és napjanik tanítómesterei, bölcsei és prófétái azt mondták és mondják, hogy meg kell tanulnunk a szívünkkel látni. A szív bölcsessége mindig az igazságosságot rejti magában és sosem csalódunk benne.

A mostani civilizációnak hatalmas problémája a nem jó minőségű étel, a rossz táplálkozási szokások és a stresszes életvitel, mely alapjaiban határozza meg az ember életminőségét.

A létezés evolúciója az, hogy egyre jobban azzá váljunk, ami bennünk az Isteni, ami bennünk a szeretet, a jóság és a szépség kifejeződései. Az ember a saját valóságának a teremtője, közreműködik a testének, szerveinek, sejtjeinek a megteremtésében. Ő maga felel az egészségéért, valamint az élete eseményeiért és körülményeiért.

Van megoldás

Válassz egy szebb holnapot